Полезна информация

                                         Дневен болничен режим            

По време на стационарното лечение болните изпълняват дневния болничен режим на болницата:

Измерване на температура и личен тоалет

06:00 ч – 08:00 ч

Измерване на пулс, вземане на кръв, раздаване на лекарства, подготовка за визитация

08:00 ч – 08:30 ч

Закуска

08:30 ч – 09:00 ч

Визитация (превръзки)

09:00 ч – 10:00 ч

Диагностични изследвания, манипулации, консултации, физиотерапия

10:00 ч – 13:00 ч

Обяд

13:00 ч – 14:00 ч

Следобедна почивка

14:00 ч – 16:00 ч

Термометрия, манипулации, следобедна визитация

16:00 ч – 16:30 ч

Раздаване на лекарства

16:30 ч – 17:00 ч

Вечеря

18:00 ч – 18:30 ч

Вечерна визитация

20:30 ч – 21:00 ч

Манипулации

21:00 ч – 22:00 ч

Нощен сън