Свободни места за лекари специализанти

       Свободни места за лекари специализанти в  ” МБАЛ Пулс” АД:

 1. Специализант по „Гастроентерология” – 1 място;

 2. Специализант по „Нервни болести” – 1 място;

 3. Специализант по „Кардиология” – 1 място;

 4. Специализант по „Урология” – 1 място;

 5. Специализант по „Хирургия” – 1 място;

 6. Специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” – 2 мeстa; 

 7. Специализант по „Образна диагностика” – 1 място;

 8. Специализант по „Ортопедия и травматология” – 1 място.

Кандидатите, следва да представят в деловодството на болницата (вх.А, ет. 7) или да изпратят на електронната поща (mbalpuls@mbalpuls.bg), следните документи:

  • Заявление – свободен текст;
  • Диплома за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография – европейски формат.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!