Анестезиология и Интензивно лечение

   ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В отделението по анестезиология и интензивно лечение се провежда постоперативен мониторинг и грижи. В него още се провеждат реанимационни мероприятия при пациенти с множествени травми и контузии.