Кардиология

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Отделението по Кардиология в Болница Пулс разполага с модерна апаратура и опитен високо-квалифициран медицински персонал, който диагностицира и лекува пациенти със сърдечно-съдови заболявания със съвременни методи на лечение.
  Всички болнични стаи са със собствен санитарен възел и кабелна телевизия. Обстановката е модерна и уютна. Отделението разполага с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответни приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; всички легла са свързани със сестринската система за повикване, оборудвани са с монитори за следене на жизнените показатели, инфузионни помпи, набор за интубация и спешна кардиопулмонална реанимация; ЕКГ апарати, апарат за асистирано дишане.        

В отделението се диагностицират и лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания:

 • Исхемична болест на сърцето - включително най-тежката й проява, а именно – острият миокарден инфаркт
 • клапни заболявания
 • възпалителни заболявания на перикарда и миокарда
 • ритъмни и проводни нарушения
 • тежка артериална хипертония и нейните усложнения
 • остра и хронична сърдечна недостатъчност

Отделението разполага с Диагностично-Консултативен кабинет, където се извършват:

 • ЕКГ
 • Трансторакална и Трансезофагеална Ехокардиография
 • Велоергометрия
 • Холтер-ЕКГ  
 • Холтер RR

Структурата по Инвазивна кардиология разполага с Кардиоангиографска лаборатория за инвазивна диагностика, оборудвана с модерен ангиографски апарат. 

При нас се извършват високоспециализирани инвазивни кардиологични и съдови изследвания и терапевтични процедури: 

• сърдечна катетеризация
• ангиография на коронарни, мозъчни, периферни, каротидни и висцерални артерии
• селективна пулмоангиография
• перкутанни коронарни интервенции
• кавография
• имплантиране на постоянни електрокардиостимулатори (пейсмейкъри)
• двукамерна кардиостимулция за сърдечна ресинхронизираща терапия
• имплантиране на имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори (ICD)

• функционално изследване на коронарното кръвообръщение FER.

Организацията на работа в отделението дава възможност за мултидисциплинарно взаимодействие и бърза консултация с лекари от всички специалности, работещи в болницата. В консултативния кардиологичен кабинет се осигурява денонощна консултативна помощ на пациентите в болницата от високо квалифицирани специалисти.

Телефон за връзка с отделение по Кардиология +359 893 632 954.