Неврология

ТЕСТ ЗА СЪННА АПНЕЯ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ

Структура на Отделението по Неврология

Диагностичен блок

1.     ЕЕГ кабинет;

2.     ЕМГ кабинет;

3.     Кабинет за доплерова сонография;

4.     Приемно-консултативен кабинет  

В отделението  по Неврология в пълен обем са застъпени най-съвременните дейности за функционална диагностика, лечение и профилактика на централната и периферната нервна система – инсулти, епилепсии, мозъчно-съдови заболявания,  перифернонервни увреди, паркинсонизъм и др.
Отделението разполага с нова модерна апаратура: Доплеров сонограф с възможност за транскраниална и екстракраниална доплерова сонография (Color Doppler Power Doppler); Електроенцефалограф (ЕЕГ) с възможности за мозъчна картография (Brain Mapping); Двуканален Електромиограф (ЕМГ), Нистагмограф. Ядрено-магнитният резонанс, компютърната томография и дигиталната апаратура за конвенционална рентгенография, с които разполага болницата, дават възможност за експресна диагностика на всички видове неврологични заболявания.

          

В отделението работят висококвалифицирани специалисти, сертифицирани за водещите методики в неврологията. Екипът от медицински специалисти има необходимата квалификация за извършване на всички манипулации,свързани с лечението на пациентите. Провежда се лечение, съобразено с международно утвърдените алгоритми, доказали своята ефективност.

Към отделението функционира специализиран диагностично-консултативен кабинет, където се извършва прием на пациенти в спешен и планов порядък.

Има сключен договор със Здравната каса!

Приемат се пациенти и на свободен платен прием по обявените на централната регистратура цени на болницата.