Ортопедия и Травматология

           ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

В отделението се диагностицират и лекуват всички травматични увреждания и болести на опорно-двигателния апарат - от леки разкъсвания, контузии и фрактури, до тежко комбинирани и съчетани травми, от козметични ортопедични операции до смяна на стави, както и възстановяване на периферно-нервни увреждания в областта на крайниците. В отделението се извършва артроскопска хирургия на колянната и раменната става.

В отделението се прилага съвременен метод за неоперативно лечение на хронична болка: Радиочестотна денервация.Радиочестотната денервация е неопаретивна процедура, при която чрез енергия генерира в радиочестотен коагулатор се осъществява прекъсване на болевата сетивност, без да се нарушава останалата функция на нервите. Денервациата се осъществява със специални електроди, поставени директно през кожата под непрекъснат зрителен контрол с помоща на мобилен рентгенов апарат С-рамо. Радиочестотната денервация се прилага за лечение на различни болеви синдроми: хронична болка в кръста и останалата част на гръбначния отдел, неповлияваща се от медикаментозна и физикална терапия; невралгии-междуребренна болка, лицева и тилна болка; възпаление на сакроилиачните стави, болка в областта на стъпалото и коляното, озонотерапия, вертебропластика и кифопластика. 
Повече за радиочестотната денервация можете да прочетете тук.

Също така се извършва оперативно лечение на дискова херния, PRP терапия (плазмо терапия).

Оборудването на ортопедичното отделение отговаря на най-високите изисквания за качество, а използваните консумативи и импланти са от цялата гама на световния болничен пазар. Операционната зала е оборудвана с Рентгенов апарат C-рамо за безкръвна репозиция на фрактури в областта на горния и долния крайник, артроскопска техника. Ядрено-магнитният резонанс, компютърната томография и дигитална апаратура за конвенционална рентгенография, с които разполага болницата, дават възможност за експресна диагностика на всички видове травми и ортопедични заболявания.

Опитният лекарски екип прилага както класически, доказани оперативни техники, така и съвременни, модерни и щадящи пациента техники, при които възстановяването на пациента и връщането му към обичайния начин на живот става изключително бързо. Отделението разполага с кинезитерапевти, които помагат при ранната следоперативна рехабилитация на оперираните в болницата пациенти.

Към отделението функционира специализиран диагностично-консултативен кабинет, който се намира на партерния етаж вляво от входа на болницата и където се извършва прием на пациенти в спешен и планов порядък.

Има сключен договор със Здравната каса!

Приемат се пациенти и на свободен платен прием по обявените на централната регистратура цени на болницата.