Хемодиализа

                                 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
 

Диализното лечение е продължително лечение на болни, при които една жизнено важна система - отделителната, практически не функционира. Прилагат се различни методи за извън бъбречно очистване на кръвта при пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност.

Структура на отделението по хемодиализа:

 • диализни зали
 • приемно-консултативен кабинет и зала за обучение на пациенти.

Дейност

 • лечение на болни с хронична/ХБН/ и остра бъбречна недостатъчност /ОБН/ чрез извънбъбречни методи за очистване на кръвта.
 • лечение на усложненията на ХБН при болни на диализно лечение.
 • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за диализно лечение
 • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация.
 • приложение на извънбъбречни методи за очистване на кръвта при спешни състояния.

Използвани методи за лечение:

 • хемодиализа
 • апаратна перитонеална диализа
 • продължителна амбулаторна перитонеална диализа.
 • комбинация между различни методи за извънбъбречно очистване на кръвта.
 • реинфузия на асцитна течност.

Отделението работи на двусменен режим. Обезпечено е с нова модерна апаратура за подготовка на водата, последно поколение апаратура (модел Evolution), произведена през 2014г. от един от водещите производители на диализно оборудване в света - B.Braun Medical – Германия, пациентски монитори, ЕКГ апарати, кислородна и вакуум инсталация. 
Диализите се провеждат на специални диализни столове и многофункционални легла, като всеки пациент по време на диализната сесия може да ползва индивидуален телевизор.

Отделението има сключен договор с НЗОК.