Хирургия

                              ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Структура на Отделението по Хирургия

Диагностичен блок

1.        Приемно-консултативни кабинети

Стационар със следните звена:

1.        Сектор по обща хирургия

Дейността на  отделението обхваща прилагането на широк спектър от конвенционални и лапароскопски (“безкръвни”) методи в областта на общата  хирургия, в това число: всички спешни хирургични заболявания, оперативно лечение на всички видове дефекти на коремната стена /хернии/, лечение  на жлъчнокаменна болест, онкологични заболявания, диагностични лапароскопии, мекотъканни и гнойно-септични заболявания. Модерното оборудване и професионалният екип осигуряват навременност и адекватност на хирургичните интервенции.
Отделението разполага с лапароскопска апаратура за диагностика и безкръвни, щадящи оперативни интервенции, при които липсва кръвозагуба, белезите са малки и незначителни, възстановянето на пациентите и връщането им към нормалния начин на живот е бързо.  

Към отделението функционира диагностично-консултативен кабинет, където се извършват  приемно-консултативни прегледи по обща  хирургия. В специализирания хирургичен кабинет се осъществява амбулаторна дейност (малки хирургични интервенции и превръзки), функционира специализирана хирургична лекарско-консултативна комисия (ЛКК) за определяне на временна нетрудоспособност и издаване на протоколи.

Работи по договор със Здравната каса!

Приемат се пациенти и на свободен платен прием по обявените на централната регистратура цени на болницата.