Сънна Апнея Тест

Международно използван тест за сънна апнея: Епуърт скала за сънливост
Има ли вероятност да задремете или да заспите в следните ситуации (не просто да се чувствате изморен)? Въпросите се отнасят за начина Ви на живот в последно време. Дори да не сте правили някой от теза неща напоследък, опитайте се да си представите как бихте постъпили при подобни обстоятелства. Използвайте следната скала, за да изберете най-подходящата степен за всяка ситуация...

Този тест не може да замести професионалната медицинска диагноза и лечение-ако имате някакви притеснения, свързани със здравето Ви или се нуждаете от квалифицирана консултация, моля свържете се с нас.