С удовлетворение и гордост ви информираме, че Болница Пулс получи поредната си положителна акредитационна оценка

Със заповед на министъра на здравеопазването „МБАЛ Пулс” АД получи седем отлични акредитационни оценки – за отделни медицински дейности и за практическо обучение на студенти и специализанти. Акредитацията е определена за срок от пет години.

Прочетете Заповедта за Акредитация