“МБАЛ Пулс” АД отличена за успешно реализиран проект

“МБАЛ Пулс” АД отличена за успешно реализиран проект

На 20.12.2013г. на официална церемония в зала 3 на НДК се връчиха годишните награди „Конкурентна България” за най-успешен проект за 2013г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, организирани от Министерството на икономиката и енергетиката. „МБАЛ Пулс” АД бе отличена за най-успешен проект за 2013г. в категорията „Изявен социален ефект”, в която участваха проекти, изпълнението на които е довело до подобряване положението на хора със специални нужди.

Болница Пулс спечели престижното призвание за успешната реализация на проекта “Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД, чрез внедряване и сертифициране на СУК по Международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта бе закупена високотехнологична медицинска апаратура. Доставеното оборудване е с технически и функционални характеристики, обезпечаващи потребността на модерната медицина от точно диагностициране и проследяване състоянието на пациентите, качествено лечение в различни направления и провеждането специализирани медицински интервенции. Подобрено е качеството на предлаганите медицински услуги в Благоевградска област. В резултат от изпълнението на проекта в болницата е внедрена и успешно функционира система за управление на качеството по международно признатия стандарт ISO 9001:2008.