Полезна информация

 

Видове прегледи извършвани в болницата и медицинския център

В болницата и медицинския център се извършва:

Безплатни прегледи и лечение на здравноосигурени при Здравната каса пациенти от  цялата страна;
Диагностика и лечение на осигурени при доброволните здравноосигурителни фондове, с които болницата има договор    (Виж: Списък на здравноосигурителните дружества)
платен прием по ценоразписа на болницата.
Профилактични прегледи.
По избор пациентите могат да си избират конкретен медицински екип и/ или медицински специалист и по-скъпи консумативи, като това става срещу допълнително заплащане.

В диагностичните звена и приемно-консултативните кабинети пациентът и неговите близки могат да получат подробни обяснения за характера, продължителността и очаквания изход от лечението.