ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА БОЛНИЦА ПУЛС

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА БОЛНИЦА ПУЛС

ДАРЕНИЯ В НАТУРА

Уважаеми приятели и партньори,

Изправени пред изпитанието Covid-19 и с цел ограничаване на разпространяването му, нашите лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и санитари се нуждаят от максимална защита. В този тежък за всички нас момент, ние екипа на Болница Пулс призоваваме всички, които имат възможност, да подкрепят нашата дарителска кампания.

 

А в момента се нуждаем от:

  • Защитни маски N95 / FFP2 / FFP3;
  • Специализирани защитни облеклаза еднократна/многократна употреба;
  • Ръкавици;
  • Защитни очила;
  • Защитни шлемове.

 

Предварително благодарим на всеки, който ще се отзове!

Информация за дарителската кампания може да получите на тел. +359 893 413  072

ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ!