ДЕТСКИ ХИРУРГ В БОЛНИЦА ПУЛС

                                                 

Уважаеми пациенти,

В екипа на Болница Пулс вече има детски хирург, който извършва консултативни прегледи.

Д-р Александър Стефанов е детски хирург с медицински опит в областта на мини-инвазивната хирургия, гръдната и коремна хирургия, гнойно-септични заболявания,  ендоскопски методи на диагностика и лечение.

Телефон за записване: 0886 015 340 – Д-р Александър Стефанов