КАБИНЕТ ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

БОЛНИЦА ПУЛС - ВХОД Б, ЕТАЖ -1 /СУТЕРЕН/, КАБИНЕТ №2

Д-р Анатоли Семков извършва първични и вторични медицински прегледи и консултации на пациенти със следните заболявания:

            - Белодробен рак и други видове белодробни тумори;

            - Ехинококоза /кучешка тения/;

            - Плеврални изливи;

            - Пневмоторакс;

            - Заболявания на медиастинума;

            - Заболявания на гръдната стена.

На телефони 073/ 88 20 20 и 073/ 88 20 65 /всеки делничен ден от 14:00 часа до 18:00 часа/, можете да получите допълнителна информация и да запишете своя час за преглед.