КАБИНЕТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

КАБИНЕТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ВХОД Б, ЕТАЖ 0 (ПАРТЕР) 

Кабинетът Работи по договор със Здравната каса!

Работно време:

Амбулаторни прегледи:

Д-р Йорданка Руйчева

Вторник, Четвъртък и Петък - 14:45-18:00 часа.

На телефони 073/ 88 20 20 и 073/ 88 20 65, можете да получите допълнителна информация.