Кабинет Хирургия

КАБИНЕТ ХИРУРГИЯ - Вход Б, етаж 0 (партер), кабинет 19

В кабинета се извършват първични и контролни медицински прегледи, консултации и лечение на заболявания от областта на общата, коремната, съдова, детската спешна и гръдна хирургия.

В отлично оборудваните превързочна и манипулационна се извършват всички видове амбулаторни хирургични манипулации, превръзки, шевове, пункции, промивки и т.н. В медицинския център функционира специализирана хирургична лекарско-консултативна комисия (ЛКК) за определяне на временна нетрудоспособност и издаване на протоколи.

Има сключен договор със здравната каса!

Работно време:

Амбулаторни прегледи:

от Понеделник до Петък - 09:00-13:00 часа.

Допълнителна информация относно графика на лекарите и записване на час за преглед може да получите на 073/ 88 20 20 и 073/ 88 20 65.

Кабинетът работи по договор със Здравната каса !