КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторията е оборудвана с модерна, съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания.

Видове изследвания:

  • клинико-химични изследвания -субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус
  • хематологични и цитологични изследвания
  • кръвосъсирване
  • хормони и туморни маркери
  • урина и телесни течности
  • имунологични изследвания
  • функционални тестове
  • гликирани белтъци.

Биологичният материал на всички пациенти се взима с индивидуални еднократни вакутейнери.

Лабораторията провежда ежедневен вътрешен контрол на качеството и периодичен външен контрол. За всички провеждани изследвания лабораторията притежава сертификати от Националната система за външна оценка на качеството.

Клиничната лаборатория е акредитирана е с оценка „Отличен” от Акредитационния съвет към Министерство на здравеопазването.

В лабораторията се обслужват пациенти с направление по здравна каса, клиенти на доброволните здравноосигурителни фондове или при платен прием по ценоразписа, обявен на централна регистратура.

Допълнителна информация може да получите на 073/ 88 20 20 и 073/ 88 20 65.