КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

В лабораторията се извършват цитологични и хистологични изследвания, обхващащи широк диапазон от заболявания в областта на хирургията, ортопедията, неврологията, гастроентерологията, гинекологията.

Модерната апаратура позволява експресна и прецизна диагностика