ЛЕКАРСКО-КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

ЛЕКАРСКО-КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК)

1.     В болницата и медицинския център функционират:Лекарско-консултативни комисии (ЛКК) за определяне на временна нетрудоспособност и издаване на протоколи, както следва:

1.     Обща ЛКК

2.     Неврологична ЛКК

3.     Хирургична ЛКК

4.     Ортопедо-травматологична ЛКК

5.     Кардиологична ЛКК

2.     Специализирани Лекарско-консултативни комисии (ЛКК), които издават медицински протоколи за технически помощни средства по съответния профил на заболяването (ортопедия и травматология, хирургия и неврология). ЛКК комисиите са определени със заповед на директора на Регионален център по здравеопазване – Благоевград и обслужват цялата Благоевградска област