ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението разполага със следните кабинети:

  • кабинет магнитно -резонансна томография (ЯМР)
  • кабинет компютърна томография (скенер)
  • кабинет рентгенография
  • кабинет рентгеноскопия
  • кабинет мамография
  • кабинет ехография

В структурата на образната диагностика е съчетан професионализма на екипа от утвърдени професионалисти и последно поколение диагностична медицинска апаратура на водещи световни фирми – Siemens, Toshiba. Отделението разполага с ядрено-магнитен резонанс, спирален аксиален компютърен томограф (скенер), конвенционални графични и комбинирани графично-скопични рентгенови апарати, мамограф, ехограф с трансдюсери за повърхностна и коремна диагностика.  

Наличната съвременна дигитализираща система – СИАР позволява рязко покачване качеството на получените рентгенографични изображения, намаляване дозата на облъчване на пациента и бързо обслужване. Внедрена е и система PACS, позволяваща архивиране на получения образ и допълнителна фина обработка. Системата позволява направените снимки да бъдат копирани от архива на магнитен носител (CD) и предоставени на пациента при поискване. Отделението по Образна диагностика е акредитирано с оценка „Отличен” от Акредитационния съвет към Министерство на здравеопазването.

 

 

 

Работно време на рентген, скенер, ехограф:   
Понеделник - петък – от 8:00-18:00

Работно време на мамографски кабинет:

Понеделник - Петък - 10:00 - 13:00часа

Получаване на резултати - 13:00 часа.

Копия на диск:

Понеделник - Петък - от 12:00 до 14:00часа.

Предварително записване е необходимо само за  ядрено-магнитния резонанс (ЯМР)!

Допълнителна информация може да получите на 073/ 88 20 20 и 073/ 88 20 65.

Работи по договор със Здравната каса!

В сектора се обслужват пациенти с направление от здравната каса, клиенти на доброволните здравно осигурителни фондове или при платен прием по ценоразписа обявен на централна регистратура.