За първи път в „МБАЛ Пулс” АД ще се обучава специализант, чието обучение е финансирано от държавата!

За първи път в „МБАЛ Пулс” АД ще се обучава специализант, чието обучение е финансирано от държавата!

Съгласно Заповед №РД-21-6/17.12.2013г. за утвърждаване на броя на местата за специализанти през 2014г. на министъра на здравеопазването, в „МБАЛ Пулс” АД ще имат възможност да се обучават лекари, специализанти по следните специалности в системата на здравеопазването и на следните места по чл.11 от Наредба №34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването :

 

Специалност в системата на здравеопазването

Вид на мястото на специализация, съгласно чл. 11 от Наредба №34

1.

Анестезиология и интензивно лечение

1бр. място срещу заплащане

1 бр. място, финансирано от друг източник

2.

Гастроентерология

2 бр. места, финансирани от друг източник

3.

Кардиология

1 брой място срещу заплащане

1 брой място, финансирано от друг източник

4.

Нервни болести

1 бр. място, финансирано от друг източник

5.

Образна диагностика

1 бр. място финансирано от друг източник

6.

Ортопедия и травматология

2 бр. места финансирани от друг източник

7.

Хирургия

1бр. място финансирано от държавата

1 бр. място, финансирано от друг източник

 

 

                                                           

За първа година, в „МБАЛ Пулс” АД ще се обучава лекар специализант на място финансирано от държавата. Огромно признание за лекарския екип на Отделението по Хирургия, ръководен от Д-р Николай Георгиев е, че през 2014г. в отделението ще бъде приет да се обучава и лекар, специализант, чието обучение ще се финансира от държавата.

Очакваме новите специализанти за 2014г. !

Линк към Заповед №РД-21-6/17.12.2013г. за утвърждаване на броя на местата за специализанти през 2014г.