Вътрешни Болести

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Отделение по вътрешни болести /ОВБ/ предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика, активно лечение и подобряване качеството на живот на пациентите.

ОВБ разполага с екип от висококвалифицирани лекари - специалисти по Вътрешни болести, като преобладаващата част имат и профилна специалност:

  • алергология,
  • пулмология,
  • ендокринология
  • нефрология.

Медицинските сестри в отделението са компетентни и опитни, и осигуряват високо ниво на здравни грижи.

ОВБ е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи в диагностиката на вътрешните заболявания.

Ръководно начала в терапевтичната дейност са световните, европейски и национални консенсуси.

В ОВБ са разкрити следните сектори:

  • пулмологичен – пациенти, страдащи от ХОББ, бронхиална астма, пневмония, остри респираторни инфенкции
  • ендокринологичен – пациенти, страдащи от захарен диабет и болести на обмяната на веществата
  • нефрологичен – пациенти, страдащи от пиелонефрит /остър, хроничен/, бъбречна недостатъчност – остра и хронична.

Отделението има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки за 2014 г.

Приемат се пациенти и на свободен платен прием.