Гастроентерология

                       ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Структура на Отделението по гастроентерология

Диагностичен блок:

1.     Кабинет по ендоскопия

2.     Приемно-консултативни кабинети

Отделението разполага с материална база на високо ниво и осигурява висококвалифицирана диагностична и терапевтична помощ на пациентите. Извършва  се диагностика и лечение на остри и хронично обострени  заболявания на горния и долен стомашно-чревен тракт. Голямата ефективност на прилаганите лечебни методи се гарантира както от висококвалифицирания лекарски екип, така и и от прецизната гастроинтестинална видеоендоскопска апаратура Pentax. Извършват се ендоскопски диагностични процедури на стомашно-чревния тракт - фиброгастродуоденоскопии и колоноскопии.
Прилагат се диагностични и терапевтични методи – взимане на биопсия от патологични промени по лигавицата, премахване на полипи на стомаха и дебелото черво, извършване на хемостаза при кървящо болни, екстракция на чужди тела от стомаха и дебелото черво. Процедурите се правят под обща анестезия според медицинските показания и при зачитане правото на избор на пациента.
Отделението разполага с най-съвременна ехографска апаратура, с която се извършва прецизна абдоминална ултразвукова диагностика на заболяванията  на храносмилателната система и на щитовидна жлеза.
Към отделението функционират специализирани диагностично-консултативни кабинети, където се извършва прием на пациенти в спешен и планов порядък.

Има сключен договор със Здравната каса!

Приемат се пациенти и на свободен платен прием по обявените на централната регистратура цени на болницата.