РАДИОЧЕСТОТНИ ДЕНЕРВАЦИИ за лечение на хронична болка

РАДИОЧЕСТОТНИ ДЕНЕРВАЦИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА БОЛКА

Радиочестотната денервация (или ризотомия) е минимално инвазивна, неоперативна роцедура, при която чрез енергия генерирана в радиочестотен коагулатор (Фиг.1) се осъществява прекъсване на болевата сетивност без да се нарушава останалата функция нервите. Денервацията се осъществява със специални електроди поставени директно през кожата под непрекъснат зрителен контрол с помощта на мобилен рентгенов апарат С-рамо (Фиг.2). Радиочестотната денервация се прилага за лечение на различни болеви синдроми:

•             хронична болка в кръста и останалата част на гръбначния отдел, неповлияваща се от медикаментозна и физикална терапия – т.н. синдром на ставните фасетки, дископатии, след травми и др.;

•             невралгии – междуребрена болка след прекаран херпес зостер, лицева и тилна болка (тригеминални и окципитални невралгии);

•             възпаление на сакроилиачните стави, болка в областта на стъпалото и коляното.

 

Фиг.(1) Радиочестотен коагулатор    Фиг.(2) Мобилен рентгенов апарат

СИНДРОМ НА СТАВНИТЕ ФАСЕТКИ

Какви са оплакванията при синдрома на ставните фасетки?

Синдромът на ставните фасетки е в резултат на болка генерирана в малките стави на гръбначните прешлени. Този синдром обхваща предимно областта на кръста и шийния гръбнак и се среща най-често при пациенти над 50 год.

Симптомите на ставния синдром в поясната част включват:

•             болка в кръста засилваща се при изправяне;

•             болката и схващането в областта на кръста, често не позволяват на пациентите да стоят прави или седнали и се засилват при всеки опит за движение;

•             обикновено тъпа и дълбока болка излъчваща се отзад и в областта на бедрата.  

Какво предизвиква синдрома на ставните фасетки?

Травма или възрастови промени в ставите на гръбначния стълб са най-честата причина за горните оплаквания. Възпалителни промени или притискане на нервите, които снабдяват малките стави е друг възможен повод за възникването на оплакванията.

Какво е лечението на синдрома на ставните фасетки?

Лечение в началото включва физио - и медикаментозна терапия – нестероидни противовъзпалителни и миорелаксанти. При липса на резултат от горната терапия е показана радиочестотна денервация в поясния (Фиг.3) или шиен отдел (Фиг.4). Радиочестотната денервация води до 80% подобрение траещо от месеци до няколко години.

 

НЕВРОМА НА МОРТЪН

Какво представлява неврома на Мортън?

Неврома на Мортън е интердигитален невром. Най-чести засяга трето интердигитално пространство. Причинява се от хронична травма, предизвикваща компресия и разтягане на интерметатарзалните нерви.

Какви са оплакванията при неврома на Мортън?

Оплакванията се изразяват в пареща болка и парастезии в предния ходилен отдел. Болката продължава от няколко месеца до години. Неврома на Мортън е характерен предимно за жени на възръст над 45-50 години, които като по-млади са носили тесни обувки с високи токчета.

 Какво е лечението при неврома на Мортън?   

Лечението се състои в приемане на нестероидни противовъзпалителни, носене на ортопедични стелки, локално приложение на кортикопрепарати. Радиочестотната денервация предлага нова ефективна възможност за неоперативно лечние на неврома на Мортън, водеща до трайно премахване на болковия синдром. Процедурата се стандартно се извършва под месна упойка при постоянен рентгенов контрол. Процедурата продължава около 10-15 минути. В 75 % от случаите пациентите са доволни от резултата постигнат чрез радиочестотна терапия.  

 

  ПЛАНТАРЕН ФАСЦИT  

 Какво представлява плантарният фасцит?  

Плантарният фасцит се изразява с болки в областта на петата и е един от най- честите поблеми в областта на подиатрията. Плантарният фасците се причинява от хронично възпаление на плантарната фасция в следствие микро руптури. Други причини могат да бъдат: периостална реакция на петата, субкалканеален бурсит и други, които водят до притискане на медиалния плантарен нерв.  

 

 Какви са оплакванията при плантарен фасцит?  

Оплакванията се изразяват в болка в областта на петата засилваща се при ходене. Болката е особено силно изразена сутрин, след ставане. При изследването се установява палпаторна болка по плнтарната страна на петата в областта на инсерцията на плантарната фасция.  

 

 Какво е лечението при плантарен фасцит?  

Лечението започва с приемане на нестероидно противовъзпалителни средства, ортези, инжектиране на кортикостероидни препарати, физикална терапия. Радиочестотната денервация е нов, неоперативен метод за лечение на плантарен фасцит. При повече от 92% от пациентите болковият синдром изчезва напълно. За комфорт на пациента процедурата се извършва под обща анестезия под постоянен рентгенов контрол.  

   

 

  БОЛКА В САКРОИЛИАЧНА СТАВА  

 

Увреждането на сакроилиачните стави е причина за 25% от болките в долния отдел на гръбнака. Нарушената функция на сакроилиачните стави се изразява в боли в областта на глутеосите, лумбалния отдел на гръбнака и по хода на долния крайник. Консервативното лечение се изрчзява в приемане на нестероидни противовъзпалителни средства, физикална терапия и локално приложение на кортикопрепарати. Горепосоченото лечение е с променлив успех и не дава дълготрайни резултати. Радиочестотната денервация на сакроилиачните стави се препоръчва като метод даващ дълготрайни резултати при който се избягва неблагоприятни резултат от продължителната кортикостероидна терапия.  

  НУКЛЕОПЛАСТИКА  

 Какво представлява нуклеопластиката?  

 

Нуклеопластиката (или коблация) е минимално инвазивна, неоперативна процедура за лечение на умерено изразени дискови хернии (Фиг.5). Нуклеопластиката се осъществява след позициониране на специален електрод под непрекъснат рентгенографски контрол в центъра на диска, като пациентът е в локално анестезиран и леко седиран  (Фиг.6). С помощта на радиочестотни коагулации (от 6 до 12) вътрешната част на диска се превръща в плазма, което води до намаляване съдържание на дисковата херния и липса на притискане върху съответния нерв (Фиг.7).  

Фиг.(5),  (6) и (7)

 

 Какво може да почуствувате по време на процедурата?  

След преминаване на канюлата в областта на диска може да изпитате дискомфорт или умерена болка. В редки случаи при допир до изходящия нерв е възможна преходна болка в долния крайник.  

 

 Колко време е необходимо за провеждане на нуклеопластиката на едно ниво?  

Цялата процедура трае между 20-40 мин. според броя на лезиите.

 

 Какви са следоперативния престой и двигателен режим?  

Нуклеопластиката се осъществява под умерена седация и аналгезия, което изисква пациентът да бъде изписан на следващия ден. Изправянето е възможно след шестия час, като в следващите няколко седмици трябва да се избягват резките движения, навеждането и усукването в кръста.  

 

 Какви са възможните усложнения по време и след нуклеопластиката?  

Усложненията са изключително редки сравнено с откритата операция – преходно парене в областта на въвеждане на канюлата, изтръпване в съответния крак, асептично възпаление на диска. Ставните и лигаментарни структури остават незасегнати, което изключва риска от следоперативна нестабилност.