СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЮРИСТИ

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЮРИСТИ

 

Aко сте студент по право IV-ти или V-ти курс и имате желание да усетите и приложите правото в реална среда, то ние можем да ви предоставим тази възможност.

 

 Накратко за стажантската програма

От месец януари 2018 стартира нашата най-нова инициатива - стажантска програма за юристи. Болница Пулс е дългогодишна база за обучение на студенти и специализанти по медицина и здравни грижи, но решихме да споделим своя опит и в областта на правното обслужване.

Продължителността на стажа е 3 /три/ месеца, като при изявено взаимно желание, този срок може бъде продължен. Стажът не е платен, но постигането на добри резултати ще бъде поощрявано.

По време на стажа, студентите ще бъдат ангажирани със задачи в рамките на 3-4 часа през деня, в зависимост от тяхната учебна програма и ангажираността на юристите на болницата. Някои задачи, които ще бъдат поставени позволяват да бъдат изпълнявани и дистанционно, но личният контакт и непосредственото впечатление ще бъдат водещи в нашата работа.

В края на програмата, стажантите ще получат сертификат за успешно преминатия стаж.

     

За кого е подходяща програмата

За студенти по право IV-ти или V-ти курс, които имат желание да научат нещо допълнително извън учебните дисциплини и да приложат в реална среда знанията, които имат.

 

Как да се запишете

Желаещите да участват следва да изпратят CV с актуална снимка и мотивационно писмо, в което да посочат защо желаят да участват в програмата, какво мислят, че ще научат при нас и какви са изучаваните до момента дисциплини. Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, а одобрените ще бъдат поканени на събеседване.

Документите следва да се изпратят на някой от следните имейли – r.atanasova@mbalpuls.bg / e.shtereva@mbalpuls.bg в срок до 24.12.2017г.     

 

Какви умения ще придобиете по време на стажа

Основната ни цел е да предоставим на вас - бъдещи юристи, поле и възможност да откриете и разгърнете вашия потенциал. Водени сме от идеята, че теоретичната подготовка, която се получава в университета е безспорно важна, но това, което дава опита, самочувствието и израстването на един юрист са казусите, с които той се сблъсква.

Затова и нашият стаж е с изцяло практическа насоченост. По време на него, вие ще имате възможност да влезете и работите в реална среда с истински казуси и проблеми и съвместно с нашия екип да намерите решения за тях.

Разбира се, основната сфера на нашата дейност, това е здравеопазването и в тази връзка, стажът в голяма степен е насочен към медицинското право /често пренебрегван предмет в учебните програми/. Освен него обаче, вие ще имате възможност да придобиете умения и в други правни области – облигационно, гражданско, търговско и административно право. Ще се научите да работите с правно-информационни софтуери, ще имате достът до нормативни актове и съдебна практика.

 

Защо да кандидатствате

Към настоящия момент в страната има над 100 законови и подзаконови нормативни акта, които уреждат дейността на лечебните заведения и процесите, които протичат в здравеопазването. Два пъти повече са административните и вътрешноведомствените актове. Сред това „нормативно море“ изключително малък е броят на юристите, които са се нагърбили с нелеката задача да тълкуват, правоприлагат и да се развиват в тази област.

Основната ни цел е със съвместни усилия да дадем добра основа за вашето развитие в тази сфера. Надяваме се, някои от вас след дипломирането да станете пълноценна част от нашия екип, а на други – да дадем полезен опит за решаване на практически казуси.